1ο ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

15 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022


2ο ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

15 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022


3ο ΠΕΔΙΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

15 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022


4ο ΠΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΘΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

15 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

 

Επιστροφή στην Αρχική