02
Σεπ
2016

Ηλεκτρονικά φέτος οι Εγγραφές των Πρωτοετών Φοιτητών.

Ο υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε ότι οι εγγραφές θα γίνουν για πρώτη φορά ηλεκτρονικά (πέρυσι είχαν γίνει ηλεκτρονικά μόνον οι προεγγραφές των επιτυχόντων).
Tα δικαιολογητικά και η διαδικασία εγγραφής θα ανακοινωθούν κατά τις προσεχείς ημέρες με αναλυτική εγκύκλιο, ενώ η προθεσμία και η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Κρήτης θα ορισθούν και θα ανακοινωθούν από τις ίδιες τις σχολές.

Παρακάτω αναφέρονται τα βασικά δικαιολογητικά που απαιτούνταν τα προηγούμενα ακαδημαϊκα έτη, αλλά επισημαίνεται ότι προβλέπονται επιπλέον κατά περίπτωση δικαιολογητικά, ανάλογα με την κατηγορία και τον τρόπο εισαγωγής του κάθε φοιτητή.

1. Τίτλο απολύσεως: ευκρινές φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου ή πτυχίου ή αποδεικτικού του σχολείου από το οποίο αποφοίτησε. Σε περίπτωση που υποβάλλεται ο πρωτότυπος τίτλος απολύσεως (απολυτήριο ή πτυχίο), αυτός μπορεί να αποσυρθεί, όταν ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει αντίστοιχο αποδεικτικό ή φωτοαντίγραφο.
2. Βεβαίωση του αποφοίτου από το Λύκειο με τους βαθμούς πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Πιστοποιητικό Γεννήσεως, όπου θα αναγράφεται το Μητρώο Αρρένων, ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά στοιχεία του και η ακριβής ημερομηνία γέννησης.
3. Πιστοποιητικό διαγραφής εφ’ όσον το προηγούμενο ακαδ. έτος είχε εγγραφεί σε άλλο Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι).
4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένος/η σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
5. Τέσσερις (4) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας (δεν αναρτώνται, υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος).

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σου η Γραμματεία του Τμήματός σου θα σου χορηγήσει:

1. Πιστοποιητικά εγγραφής για κάθε νόμιμη χρήση.
2. Δελτίο ή ταυτότητα φοιτητή.
3. Λογαριασμό πρόσβασης στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (http://eudoxus.gr) και στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (http://academicid.minedu.gov.gr)

Επιστροφή στην Αρχική

About the Author
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
Facebook
Instagram
Twitter
FbMessenger