11
Σεπ
2020

Σύμφωνα με νέα υπουργική απόφαση (9.9.2020), επιστρέφουν οι Συντελεστές Βαρύτητας (Σ.Β.) οπότε και αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των μορίων για τις προσεχείς Πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2021.

Τα μαθήματα με συντελεστές βαρύτητας ανά επιστημονικό πεδίο ορίστηκαν ως τα εξής:

A. Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
– Για το 1ο Επιστημονικό Πεδίο (Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές επιστήμες) τα:
α) Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού με συντελεστή 1,3
β) Ιστορία Προσανατολισμού με συντελεστή 0,7

Β. Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας
– Για το 2ο Επιστημονικό Πεδίο (Θετικές και Τεχνολογικές επιστήμες) τα:
α) Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή 1,3
β) Φυσική Προσανατολισμού με συντελεστή 0,7
– Για το 3ο Επιστημονικό Πεδίο (Επιστήμες Υγείας και Ζωής) τα:
α) Βιολογία Προσανατολισμού με συντελεστή 1,3
β) Χημεία Προσανατολισμού με συντελεστή 0,7

Γ. Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής
Για το 4ο Επιστημονικό Πεδίο (Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής) τα:
α) Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή 1,3
β) Οικονομία Προσανατολισμού με συντελεστή 0,7

Ο υπολογισμός των μορίων κάθε υποψηφίου για την εισαγωγή του στις Σχολές και τα Τμήματα των Ανωτάτων Ιδρυμάτων θα γίνεται ως εξής:

  • Υπολογίζουμε το άθροισμα των γραπτών βαθμών των τεσσάρων πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου και το πολλαπλασιάζουμε επί δύο:

 A=(20,0+20,0+20,0+20,0)x2= 80,0×2=160,0

  • Υπολογίζουμε τα γινόμενα των βαθμών με τους αντίστοιχους συντελεστες οι οποίοι προβλέπονται για την Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος και προσθέτουμε τα αποτελέσματα:

Β=(20,0×1,3+20,0×0,7)=26,0+14,0=40,0

  • Το άθροισμα των Α και Β πολλαπλασιάζεται επί 100 και έτσι προκύπτουν τα τελικά μόρια εισαγωγής:

 (Α+Β)x100=(160,0+40,0)x100=200,0×100=20.000

About the Author

Leave a Reply

*